Poznej tajemství Einsteinovy geniality

Když se řekne Einstein (✶1879 1955), vybavím si fyziku a teorii relativity se známým vzorcem E=mc2, a také osoby podobné těm z Teorie velkého třesku. Byl to významný vědec a jeho objevy mají velký dopad na to, jak vypadá dnešní svět.

Vždycky jsem si myslela, že to byl prostě génius, který věčně zkoumal něco ve své laboratoři. Něco mi říkalo, že bych chtěla vědět, jaký byl jako člověk. Při hledání na internetu jsem narazila na spoustu citátů, které mě přivedly k názoru, že to byl nejen skvělý vědec, ale i úžasný člověk, který může společnosti nabídnout více než fyzikální objevy. Podle citátů bych řekla, že jeho genialita se skrývala ve svobodomyslnosti, otevřenosti a zdravém selském rozumu. Proč nás tohle neučili ve škole? Vždyť tyhle citáty mají mnohem větší hodnotu pro žáky než nějaký vzorec (vyjma ty, kteří se chtějí zabývat fyzikou).

Einstein mě utvrzuje ve svých myšlenkách.

Následující citát dotvořuje představu, kterou mám už nějakou dobu v hlavě. Zkuste si to také představit. Podle mě je to klíč k řešení většiny dnešních problémů.

„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme „vesmír“, součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku – je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“

A máme tady další perly od pana Einsteina, které jsou v rozporu s myšlením dnešních zabedněnců.

„Nesnaž se být úspěšný. Snaž se být člověkem, který má hodnotu.“

„Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.“

„Každý má dvě možnosti. Jsme buď naplněni láskou…, anebo strachem.“

„Život jedince má smysl pouze tehdy, slouží-li zkrášlování a zušlechťování života všeho živoucího.“

„Proč nám skvělá technika, která šetří práci a usnadňuje život, dosud přinesla tak málo štěstí? Odpověď je prostá: protože jsme se jí nenaučili rozumně užívat.“

Jde vidět, že už tenkrát školství stálo za nic.

Nejspíš se od té doby nic nezměnilo a kolik už je to let! Počkat! Něco se změnilo, a to je množství informací, které se cpou do studentů plus množství stresu. Osobně se cítím negativně poznamenaná vzdělávacím systémem, byť mi dal i spoustu užitečných vědomostí, ale pořád má co zlepšovat.

„Přehnaně soutěživý postoj je vštěpován do studenta, který je vychováván k uctívání zištného úspěchu jako příprava na jeho budoucí kariéru. Náš celý vzdělávací systém tímto zlem strádá.“

„Každý je génius. Ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.“

„Je zázrak že moderní metody výuky toho… toho nedotknutelného ducha zvědavosti ještě neudusily.“

„Pravým důkazem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.“

„Nejvýznamnějším uměním učitele je probouzet v žácích radost tvořit a poznávat.“

„Vyvarujte se toho, abychom mladému člověku předkládali úspěch v obvyklém smyslu jako životní cíl.“

Jak můžeš nevědět, co to znamená být vegetarián?

Einstein to věděl před cca 100 lety, a přesto pořád existují lidi, kteří neví co je to vegetariánství nebo dokonce veganství?

„Nic nebude lidskému zdraví prospěšnější a nic nezvýší šance na zachování života na Zemi více než přechod na vegetariánskou stravu.“

Náboženská rivalita existuje dodnes?

Tady se budu asi opakovat, ale jak je možné, že tohle věděl někdo před 100 lety a přesto bylo od té doby nespočet válek kvůli náboženství? GDPR rozlišuje „osobní údaje“ a „citlivé osobní údaje“ a právě do těch citlivých patří náboženská příslušnost. Myslím, že dnes už je jasné, že Bůh jako takový neexistuje. Bůh je přece v každém z nás a je to život sám. Je to neviditelná síla, které říkám „vesmír“. Náboženství sice pořád existuje, ale víra dnešní společnosti chybí.

„Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé.“

„Rozdíl mezi mnou a většinou takzvaných ateistů je pocit naprosté pokory před neuchopitelným tajemstvím a harmonií kosmu.“

„Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.“

„Každý hluboký přírodovědec musí mít určitý náboženský cit, protože si nedovede představit, že by ony neobyčejně jemné souvislosti, které odhaluje, promýšlel poprvé sám. V nepochopitelném vesmíru se projevuje nesmírný převažující rozum.“

A nakonec tady mám dva oblíbence, které stojí za zmínku.

Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.“

„Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.“

Zrdoj všech Einsteinových citátů najdeš zde

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek