Identita – proč je její budování tak důležité?

Potloukáš se životem a čas od času dostaneš pocit, že nevíš kudy kam? Nevíš, s čím se ztotožnit? V poslední době často slýchávám od svých vrstevníků větu: „Pořád se ještě hledám“ nebo otázku: „Jaký je smysl života?“ a zajímá mě, odkud tyto potřeby pramení. Kde hledáš? Někde okolo? V jiné zemi? Všude? Vždyť jsi právě tady. Zkus se podívat dovnitř… 🙂

Dospěla jsem k závěru, že příčinou může být slabé povědomí o vlastní identitě a také fakt, že definici sebe sama hledáme ve vnějším světě a ne uvnitř nás samotných. Identita leží hluboko v našem jádru a má dopad na všechno, co děláme a jak přemýšlíme. Navíc je nezbytná pro život ve společnosti. Jak o sobě přemýšlíš? Kdo bys chtěl být a o co v životě usiluješ? Identita ti dává vědomí sebe sama, toho, kdo jsi, jaké máš hodnoty, vlastnosti, v co věříš a jak vidíš svět. Reflektuje také to, s čím se ztotožňuješ a čím se obklopuješ.

Časy se mění a přináší nový boj

Současné změny našeho společenského prostředí způsobily, že jsou naše identity křehčí a zároveň důležitější než kdy jindy. V minulosti měli lidé sice menší svobodu a možnost volby, ale o to větší jistotu, stabilitu, pocit sounáležitosti a kontinuity. Žilo se totiž v menších skupinách, dominovaly tradice, hierarchie a náboženství. Tyto staré struktury již vymizely a povinnosti a závazky byly nahrazeny svobodou a nekonečnými možnostmi, které s sebou přínáší nejistotou a pochybnostmi o sobě. Dnes místo Boha uctíváme peníze a nerealistické nedosažitelné ideály z reklam.

Nesprávná měřítka

Naučili jsme se hledat uspokojení a definici sebe sama ve vnějším světě. Ženy se honí za vyphotoshopovaným ideálem krásy a neustávajícím mládím předkládaný reklamou a muži usilují o sílu ve formě peněz, kontroly nebo velkých svalů. Spojili jsme si vlastní hodnotu a to co nás definuje s nesprávnými vnějšími měřítky a vzájemně se porovnáváme a soupeříme. Příkladem vnějších měřítek jsou peníze (příjmy a zisky), tituly, kariéra (vysoké pracovní pozice), množství navštívených destinací (ano cestování je konzumní komodita, kterou poměřujeme svoji životní úroveň), počet lajků a followerů na sociálních sítích, popularita, majetek, množství přátel, milostných partnerů atd. …

Jedná se o určitou formu narcismu, kdy si vnitřní nejistotu snažíme kompenzovat tím, že zvýšíme naši úroveň na jenom z vnějších měřítek. Problém je v tom, že vnější svět se neustále mění, je velmi nejistý a máme nad ním velmi malou kontrolu. Čelíme velkému množství názorů, možností a informací. Navíc disponujeme neomezeným připojením k internetu. Naše identity jsou proto nejasné, rozostřené, nestabilní, založené na nesprávných měřítkách, míchají se dohromady a je těžké je definovat. Identita je jako stéblo trávy vychylující se každým zafoukáním větru.

Svoboda vyžaduje disciplínu

Je ironické, že lidé tráví obrovské množství času budováním firemních identit, a to od vizuálních aspektů až po klíčové hodnoty a strategie. Přitom však zanedbáváme naše osobní identity. Měli bychom se tím inspirovat a také svědomitě pracovat na budování našich osobních identit. Být si víc vědomý sám sebe a generovat svoji hodnotu zevnitř.

Z tohoto důvodu jsem vytvořila krátký pracovní sešit s otázkami, které mi pomohly „se najít“. O tématech v sešitu je však potřeba přemýšlet a dát si na to čas. Nefunguje to tak, že si to člověk přečte a tím to končí. Jde spíš o vytvoření zdravého návyku sebereflexe a čas od času zkontrolovat, jestli jdu správným směrem.

Kdo jsi a o co usiluješ? Stáhni si průvodce vlastní identity!

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek