Čím se Red Pill podobá feminismu?

Jaký byl pro mě průběh vstřebávání Red Pill teorií? V čem se Red pill podobá feminismu a jaká jsou jeho úskalí? To všechno se dozvíš v následujícím článku.

Průběh seznamování s Red pillem

Fáze #1

„Je tohle vtip nebo doopravdy?“ byla moje první reakce. Některé názory jsou opravdu extrémní ve srovnání s běžnou realitou. Vztahová dynamika je popsána velmi realisticky a narovinu, což mě trochu vyvedlo z míry. Způsob, jakým se tam mluví o ženách, ve mě vyvolal pocit, že jsem v základu sobecká a defektní bytost, která nemá s muži slitování. Zobrazení ženy je paradoxní. Na jednu stranu je žena totální zloduch, který využívá muže, a na tu druhou je kořistí, která se má ulovit, ošukat a opustit neboli „ejaculate and evacuate“, jak říkají propagátoři Red pill. Cítila jsem méněcennost, odcizenost a totální nepochopení.

Fáze #2

Protože mě zajímá psychologie a vztahová témata, lákalo mě zkoumat tento směr dál. Trochu jsem se oprostila od faktu, že jsem žena a stala jsem se objektivním pozorovatelem. Celá moje osoba se do studia hluboce ponořila. Chtěla jsem pochopit každý argument. Teorie prezentované Red pillem mi přijdou velmi logické a užitečné. Člověk se z nich může hodně naučit. Získala jsem hluboké pochopení mužské perspektivy. Jednu chvíli jsem byla dokonce přesvědčená, že takhle smýšlejícího muže chci za partnera.

Fáze #3

Pak ale přišla třetí fáze. Začala veškerou realitu vnímat skrze Red pill optiku a pociťovat úzkost a deprese. Tohle jsem zažila už dřív, když jsem se zajímala o životní prostředí a ekologii. Moje deprese mi vždycky dává na jevo, že něco není v pořádku. Většinou mi pomůže odhalit nedostatky ideologií, stylu života nebo přesvědčení, které mám. Jako by se člověk musel ponořit do pekla a okusit ho na vlastní kůži, aby získal hluboké pochopení a z těchto poznatků pak čerpat dál v životě.

Podobnost s feminismem

Během třetí fáze poznání, jsem vystřízlivěla a uvědomila si, že mi Red pill velmi připomíná feminismus. Obě ideologie mají stejný zdroj motivace, a to je negativním zkušenost s opačným pohlavím, například neúspěch při balení, násilnický vztah nebo nějaká forma zneužití atd. Toto téma je pro každého člověka velmi osobní, a proto je skvělým nástrojem k manipulaci. Traumatizovaní lidé se dají lehce zmanipulovat a díky tomu se dá ideologie snadno vyhnat do extrémů.

Seznam společných znaků Red Pillu a feminismu:

  • Opačné pohlaví je vykresleno jako to špatné
  • opačném pohlaví nejsou řečena žádná pozitiva, ani jejich přínosy
  • Rozdíly typické pro opačné pohlaví jsou vykresleny jako totálně nelogické, nepochopitelné a nepřijatelné
  • Opačné pohlaví je rozebráno a popsáno tak, jako by se jednalo o nějaký zvláštní exemplář, odosobněný objekt, se kterým nemůžeme nijak soucítit
  • Člověk, který filozofii propaguje, je většinou zlomený muž/žena, který zažil ublížení ze strany opačného pohlaví
  • „Narrow vision“ vycházející z negativní motivace. Zabývají se pouze úzkou částí problematiky, a nepokrývají problém celistvě, protože nejsou schopni pochopit jiné lidi a připustit jiné perspektivy.
  • Hlavní témata a problémy, které filozofie řeší, jsou případy, jak byla daná strana vykořistěna, znevýhodněna nebo ublížena
  • Z propagátorů jde cítit míra zahořklosti. V Red pillu jsou to většinou chlapi, kteří si prošli špatnými vztahy a zlomeným srdcem.
  • Zdrojem motivace je vztek a zraněnost. Vidím tam i míru zahleděnosti do sebe a obsesi sebou samým.
  • Vnímám tam i míru emoční impotence – neschopnost milovat a věřit opačnému pohlaví a v jistém smyslu i neschopnost otevřít se a chápat druhou stranu. Obě strany jsou ve výsledku objektivizovány – ženy jako zdroj sexu, muži jako zdroj peněz a pozornosti.

Odlišnosti ideologií

Je potřeba mít na paměti, že tyto ideologie se svým předmětem samozřejmě odlišují. Na co se oba směry zaměřují:

Feminismus si klade za cíl definovat, zkoumat a dosáhnout politické, ekonomické a sociální rovnosti mezi gendery. Zaměřuje se na práva žen například v zaměstnání, ve veřejných funkcích, rovnost platových podmínek atd.

Red pill se zaměřuje na vztahovou dynamiku mezi mužem a ženou, a také na osobní rozvoj muže. Tento směr velmi realisticky popisuje metody dosažení sexu co nejrychleji a zároveň způsoby, jak si nevytvářet emoční pouto k ženě. Je to výuka boje o moc a dominanci mužů, maskulinita na steroidech.

„Victim becomes victimizer“ aneb mě bylo ublíženo, tak já jim to můžu oplatit

Lidé, kteří zarytě propagují tyto formy ideologií jsou původně oběťmi opačného pohlaví. Díky této negativní motivaci teď mají pocit, že opačné pohlaví je ve svém základu defektní, a proto jsou oprávnění chovat se nim neuctivě. Myslí si, že bojují za spravedlnost a že tím posilují své pohlaví. Opak je ale pravdou. Vytváří ještě větší odcizení mezi pohlavími. Nedochází jim, že to, co se jim nelíbí na opačné straně, tj. nepochopení, znehodnocování a využívání, teďka dělají taky. Nic nevyřešili. Stali se obdobou toho, co původně nenáviděli.

Myslím, že obě ideologie jsou důležité, protože nám přinášení informace o pocitech lidí a potřebách společnosti. Forma komunikace a řešení problémů však nepřináší vzájemné pochopení a vítězství na obou stranách. Co znamená vítězství? To, když si obě strany navzájem porozumí a v důsledku toho projeví autentický soucit. To, že bylo porozuměno se pozná tak, že se ani jedna strana necítí nevyslyšena, nepochopena, zesměšněna, ponížena a znehodnocena. Jak už dávno víme, tím, že v opozici vyvoláme negativní pocity, nikdy usmíření ani pochopení nedocílíme.

Vztahy mezi muži a ženami mají velký potenciál, obě strany z nich budou benefitovat, pokud jsou zdravé. Zmíněné ideologie však mají prozatím tendenci alienace neboli odcizení. To prohlubuje pomyslnou propast mezi pohlavími namísto toho, aby je sbližovaly.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek