Red pill, obdoba moderního feminismu pro muže

Smyslem tohoto článku je poskytnout krátký přehled o Red Pill komunitě podporující maskulinitu u mužů. Já osobně jsem se s tímto směrem seznámila teprve v průběhu loňského roku. Předtím jsem neměla nejmenší tušení, že něco takového existuje. Myslím, že je fajn mít trochu přehled obzvlášť v dnešní době, kdy jsou společenské role a genderové identity velmi proměnlivé.

„Red pill“ neboli červená pilulka, je pojem z filmu Matrix. Tento film jsem nikdy neviděla, takže pojem vysvětlím pomocí výkladu z Wikipedie. Termíny „červená pilulka“ a „modrá pilulka“ ve filmu odkazují na scénu, kde si aktéři mají zvolit mezi ochotou naučit se potenciálně zneklidňující a život měnící pravdu tím, že si vezmou červenou pilulku nebo zůstat ve spokojené nevědomosti pomocí té modré. Zastánci Red pill rozdělují muže na skupinu Alfa, tzn. dominantní maskulinní muže, kteří vidí krutou realitu díky červené pilulce, a skupinu Beta neboli hodné, ušláplé hošíky, kteří věří lžím feminizované společnosti.

Ženy, ničitelky zdravé mužnosti

Red pill vnímám jako protistranu moderního feminismu, která, jak se zdá, obrušuje tyranický aspekt maskulinity tím, že klasické mužné chování označuje za misogynii a snaží se ho ve společnosti eliminovat. Red pill se snaží tento tlak ze strany feminismu zmírňovat a poskytovat útočiště pro muže. Na první pohled se může zdát, že se jedná o extrémistické komunity. Některé z nich opravdu takové jsou a přirovnala bych je k radikálnímu feminismu. Na druhou stranu však vnímám, že každá z těchto komunit nese důležitou informaci o naší společnosti, a proto by neměly být ignorovány.

Mimo četbu knih jsem shlédla i dokumentární film „The Red Pill“ jehož režisérka se na začátku označuje za feministku. Dokument zobrazuje rozhovory s představiteli Hnutí za práva mužů (Men’s rights movement) a nakonec jí donutí svůj postoj k feminismu přehodnotit. Hlavní hypotézou filmu je, že ženy to mají v dnešní době snazší než muži a předkládá konkrétní způsoby, jak jsou muži utiskování. Byť nesnáším dynamiku typu: „my se máme hůř než vy“ a „pojďme se poměřovat v tom, kdo se má hůř“, která se filmem táhla, ale přesto se mi podařilo s muži soucítit.

Násilné ženy

Ženy jsou stejně nebezpečné jako muži a také mají potenciál k násilí. Občas mám pocit, že jsou ještě zákeřnější, protože jejich projev vzteku je na první pohled skrytý. Hlavní zbraní je manipulace, pomluvy, zničení pověsti a mentální násilí. Ženy mohou zneužít například obvinění ze znásilnění, aby se dostaly k penězům. V Americe je poměrně běžné, že muž v rozvodovém řízení přijde o svůj majetek a nedostane ani možnost vídat své děti. Zřídka se muži podaří dostat své dítě do péče při rozvodu. Často také dochází k otcovským podvodům, kdy žena zplodí potomka s jiným mužem než s tím, který dítě vychovává.  

Za mužské utrpení si muži mohou sami

Obě strany zdolávají nějaká úskalí, akorát druh utrpení se liší. V dokumentu je poukázáno na nehezká fakta ohledně mužské reality. Nelze ale věřit tomu, že za tuto situaci mohou ženy. Žena těžko vyvolala druhou světovou válku, v té době ještě spousta žen ani neměla volební právo. Jádro problému spíš nacházím v dynamice dominanční hierarchie ve světě mužů. Tím, jak mezi sebou muži soupeří o moc a teritorium logicky vzniknou vítězové a poražení. Pro mužskou populaci to má za následek:

 • Nebezpečná a riziková zaměstnání,
 • větší počet vězňů,
 • vyšší míra sebevražd,
 • nižší vzdělání,
 • úmrtí na pracovišti nebo ve válce,
 • bezdomovectví,
 • oběti falešného otcovství,
 • nižší průměrná délka života.

Pozitivní vliv Red Pillu na mužský sebe rozvoj

Myslím si, že red pill může pomoci spoustě mužům s vnitřní motivací a budováním zdravé maskulinity. Bohužel se to ale může zvrhnout v extremismus, ostatně tak jako všechny ostatní ideologie. Tato životní filozofie je určená pro heterosexuální muže a pomáhá jim zlepšovat se v následujících oblastech:

 • Rozdílné sexuální strategie mužů a žen
 • Vztahová dynamika mezi pohlavími
 • Jak být přitažlivým a úspěšným mužem
 • Jak mít co nejrychleji sex s co největším počtem žen
 • Jak být imunní proti ženským intrikám a manipulaci
 • Jak si udržet zdravou maskulinitu a dominanci

Red pill nabízí cenné informace ohledně vztahové dynamiky, nicméně neposkytuje celistvý popis reality. Je velmi úzce zaměřen na mužský pohled a maskulinní styl vztahu. Odráží sice realitu a můžeme se z toho hodně naučit, nicméně nepokrývá veškerou komplexitu lidské bytosti. Jako žena tedy budu souhlasit asi se 70 % toho, co následovníci prezentují a zároveň poukazuji na jeden velký chybějící kus informací, který teorie neobsahuje.

Přehled širšího spektra Manosféry

Red pill je pouze jedním ze směrů, které jsou zastřešeny Manosférou. Manosféra je soubor webových stránek, blogů, YouTuberů a online fór propagujících mužnost, silnou opozici vůči feminismu a misogynii. Mezi komunity v manosféře patří mimo jiné Hnutí za práva mužů, Incel, MGTOW a řada pick-up artistů (PUA). Pojďme si je rychle vysvětlit.

MGTOW (Men Going their Own Way) je anti-feministická, misogynistická komunita, která prosazuje, aby se muži oddělili od žen a od společnosti, o které se domnívají, že byla zkažena feminismem.

Incel je severoamerická subkultura, jejíž členy spojuje nemožnost navázat sexuální či romantické vztahy. Výraz incel je zkratka anglického spojení involuntary celibate, česky „nedobrovolný celibát“. Tuto skupinu lidí spojuje pocit zklamání a odpor k sexuálně úspěšným mužům. Příčinou je často neustálé odmítání ze strany žen, tedy nucení k celibátu, s čímž souvisí pocit méněcennosti.

Ve spojení s Red pill a Blue pill se pak vynořila celá řada typů barevných pilulek. Jednou z nich je například Black pill neboli „černá pilulka“, která je v podstatě jiný název pro skupinu Incel. Zahrnuje přesvědčení o biologickém determinismu, fatalismus a poraženectví pro neatraktivní lidi. Korespondent Vox Zack Beauchamp tuto černou pilulku popsal jako „hluboce sexistickou ideologii, která … se rovná zásadnímu odmítnutí sexuální emancipace žen a označuje ženy za mělké, kruté stvůry, které si vyberou jen ty nejatraktivnější muže, pokud jim bude dána volba“.

Posledním druhem pilulky, kterou zmíním je Purple pill neboli Fialová pilulka, která je incelní verzí centrismu. Odmítá filozofii red pill a považuje ji v nejlepším případě scestnou a v nejhorším idiotskou nebo odpudivou. Fialová pilulka se pokouší vysvětlit mužsko-ženské chování umírněnějším a relativně řečeno rozumnějším způsobem.

Chceš vědět víc? Poslechni si epizodu o Red pillu na podcastu FwB nebo si přečti článek na Honzově blogu.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek