Formáty milostných vztahů

V posledních letech si všímám růstu popularity otevřených vztahů. Jak se naše společnost proměňuje, roste hlad po alternativních možnostech vztahových uskupení romanticko-sexuálních vztahů. Prozkoumala jsem zákoutí internetu a objevila celou škálu vztahových formátů.

Vztahový rámec je soubor pravidel, která určují, jak bude vztah mezi lidmi fungovat. Poskytuje jasná očekávání a předvídatelnost chování partnera, což přináší klid a stabilitu ve vztahu. Obě strany souhlasí, že budou tato pravidla dodržovat. Nezaměňujme však formální rámec milostného vztahu a emoční blízkost mezi partnery. Jsou to dva odlišné pojmy. Intimita může existovat v jakémkoli rámci. Vztahový formát ale bude mít vliv na hloubku a intenzitu emoční blízkosti v závislosti na tom, zda jsou potřeby a očekávání zůčastněných naplněny.

Milostný vztah je antropologickou konstantou a vzniká ve všech společnostech, napříč věky i prostorem. Pravidla a zvyklosti pro milostné vztahy se však liší. V čem?

Variabilita

  • Počet lidí, se kterými člověk navazuje vztahy
  • Hierarchie: primární vs. sekundární partneři
  • Úroveň emoční blízkosti, hloubka intimity
  • Úroveň fyzické blízkosti, míra sexuální aktivity
  • Otevřenost nebo uzavřenost vztahu
  • Nezávislé vztahy nebo uzavřená skupina
  • Interakce se sekundárními partnery samostatně nebo společně
  • Interakce s osobami nárazově nebo opakovaně
  • Definice věrnosti

Stupně blízkosti

  • Nízká: sexuální vztah, žádné nebo malé emoční pouto
  • Vysoká: budování citového pouta, silná emoční blízkost
  • Závazek: dlouhodobé partnerství, společné žití, manželství a založení rodiny

Přehled základních vztahových rámců milostných vztahů

Monogamie

Uzavřený vztah mezi dvěma lidmi, kteří jsou romanticko-sexuálně exkluzivní. Oba souhlasí, že nebudou mít sex a citovou blízkost s nikým jiným. Pokud to jeden z nich poruší, pak se jedná o podvádění. Když se jeden z partnerů dozví o podvádění, je to velmi bolestivé, právě kvůli tomu, že partner zklamal jejich očekávání a slib. Klasická monogamie představuje dva lidi, kteří mají za celý svůj život sex pouze s tímto jedním člověkem. Poznají se jako panna / panic, celý život jsou si výlučně věrní a po smrti jednoho z nich bude pozůstalý v celibátu.

Sériová monogamie

Řekla bych, že tento styl je nejrozšířenější. Sériová monogamie je cyklus, ve kterém jsou lidé po určitou dobu mezi sebou sexuálně a romanticky exkluzivní, ale nakonec se rozejdou. Poté se znovu spojí v jiném sexuálně exkluzivním vztahu s jinou osobou. To znamená, že v jednom okamžiku mají vždy jednoho partnera, který se ale v průběhu života bude měnit.

Polygamie

Jedná se o formu paralelních vztahů, kde polygamní účastník je členem několika samostatně žijících a hospodařících rodin, nebo jednoho skupinového spolu soužití. Polygamní člen má dlouhodobý závazek s více lidmi, a to ve formě manželského svazku nebo společné domácnosti, případně založení rodiny. Nejběžnější formou vícečetného partnerského manželství je polygynie, tj. manželství jednoho manžela a více manželek, z nichž každá žena je sexuálně exkluzivní se svým manželem. Celosvětově jsou muslimové největší skupinou lidí, praktikující tento styl vztahu. Muž musí plnit své povinnosti vůči všem jeho ženám rovným dílem. Nevýhoda tohoto uskupení jsou vysoké finanční a časové nároky na muže.

Nemonogamní neboli otevřené vztahy

Otevřené vztahy jsou velmi rozmanité a mohou mít různá individuální pravidla. Liší se stupněm sexuální otevřenosti, strukturou pravidel, úrovní emocionální blízkosti atd. Typicky jde o primární pár, který je otevřený sexuálnímu kontaktu s ostatními. Důležitým aspektem je vědomý souhlas s otevřeným vztahem všech zúčastněných osob. Pokud je otevřený vztah nekonsensuální, pak se jedná o podvádění.

Nejběžnější formou otevřeného vztahu je ten, kde manželský nebo dlouhodobě zavázaný pár přijme třetího (nebo někdy čtvrtého nebo pátého) partnera, jehož zapojení a role ve vztahu je vždy vedlejší. Pár praktikující tento typ vztahu se může zapojit do sexuální aktivity se sekundárním partnerem společně nebo odděleně, nebo každý může mít nezávislé vnější vztahy s různými sekundárními partnery. Bez ohledu na specifické parametry zůstává primární pár vždy prioritou. Swinging, monogamské, polyamorní a anarchistické vztahy, to vše lze považovat za otevřené.

Monogamský vztah (monogamish)

Monogamské vztahy jsou ty, ve kterých je primární pár ve svém jádru monogamní, ale umožňuje různé stupně sexuálního kontaktu s ostatními. Stejně jako u jiných nemonogamních vztahů se pravidla strukturující tyto vnější sexuální kontakty u jednotlivých párů liší: Některé povolují pouze sex na jednu noc (ne podruhé se stejnou osobou) nebo pouze specifické druhy sexuálních aktivit (např. líbání a osahávání je v pořádku, ale žádný pohlavní styk) a další mají časová nebo lokalizační omezení (např. ne déle než týden, nebo jen když lidé cestují nebo nejsou doma).

Polyamorie

„Poly“ znamená mnoho a „amory“ znamená láska, takže tento typ nemonogamie se obvykle zaměřuje na více láskyplných vztahů, které mohou, ale nemusí zahrnovat sexuální aktivitu. Hlavním kritériem je tedy silná citová blízkost s více lidmi. Možnosti vztahové struktury jsou velmi rozmanité. Členové se obvykle vzájemně znají a mohou, ale nemusí, tvořit uzavřenou skupinu členů, kde se vyžaduje sexuální a emocionální věrnost intimní skupině. Další možnost je vztah, kde jsou lidé emocionálně intimní, ale toto spojení není sexuální. Známou českou osobností prosazující Polyamorii je Tereza Těžká.

Swinging neboli výměna

O swinging se jedná, když má primární pár konsensuálně sex s lidmi mimo jejich vztah, obvykle bez romantického zapletení. Tato kategorie zahrnuje skutečně široké spektrum vztahových praktik. Může se jednat o výměnu manželek v rámci dvou párů, skupinový sex se svým partnerem nebo odděleně s milencem. Někteří swingeři preferují cizince v klubech nebo na večírcích, zatímco jiní si vytvářejí dlouhodobá pouta s jiným párem.

Kamarádi s výhodami

Tento termín popisuje sexuální vztahy, které nemají romantickou složku. Vztah je založen výlučně na fyzickém sexuálním kontaktu. Oddanost a emoční exkluzivita zde nejsou součástí dohody a oba lidé jsou otevřeni randění a sexu s ostatními lidmi. Kamarádi s výhodami se také používají k označení vztahu, který je primárně založen na přátelství, s přidaným bonusem občasného sexuálního styku. Pokud se jedná o formu vztahu, kdy se pár vídá pouze za účelem sexu, můžeme použít označení „Fuck buddies“.

Vztahová anarchie

Jeden z pojmů, na který jsem při zkoumání vztahových formátů narazila, je vztahová anarchie. Nejedná se však o druh vztahu, ale spíše o způsob myšlení. Hlavním znakem je snaha nevytvářet hierarchii důležitosti jednotlivých vztahů či partnerů. Všechny vztahy, romantické, přátelské či rodinné jsou rovnocenné. Stírá se tedy rozdíl mezi partnerem a nepartnerem. Anarchie také odmítá veškerá pravidla ve vztazích, která můžeme vidět například v polyamorních či jinak otevřených vztazích.

Výhody a nevýhody popsaných vztahových formátů

Otevřené vztahy

Nevýhody

  • emoční blízkost se vyvíjí pomaleji a je na počátku vztahu velmi slabá
  • člověk čelí otevřeně konkurenci a může pociťovat hodně nejistoty
  • je třeba neustále pracovat se žárlivostí a vlastními vnitřními démony
  • vyžaduje intenzivní práci na sobě, práci s emocemi atd.
  • vyžaduje se více komunikace, protože rámec vztahu není automaticky zažitý
  • mohou vznikat různá nedorozumění, pokud rámec vztahu není dobře komunikován
  • jeden z partnerů bude chtít vztah víc (zpravidla ten, kdo má zájem spíš o monogamii)
  • není jasné, jak moc se členové vztahu zavazují
  • jednotlivé vztahy se budou vzájemně ovlivňovat, takže jsou náročnější na řízení
  • Může to znamenat větší časovou, energetickou a finanční náročnost

Výhody

  • Snižují tlak na závazek na počátku vztahu, a tím snižují i úzkost ze vztahu
  • Je třeba více plánovat, takže lidé vědomě vymezují čas, který budou spolu kvalitně trávit
  • Nabízí velkou škálu možností spíš než jednu danou strukturu, takže si každý může nastavení vztahu přizpůsobit, jak potřebuje
  • Udržuje motivaci v rámci primárního páru a podporuje osobní rozvoj
  • Vnější impulzy budou zdrojem dobrodružství a novosti

Otevřené vztahy budou vyhovovat mladým lidem, kteří chtějí zkoušet a objevovat. Budou uspokojovat jejich sexuální potřeby. Další skupiny, kterým bude tento typ vztahu vyhovovat jsou lidé, kteří hodně cestují nebo páry, kteří jsou spolu dlouho, věří si a chtějí přinést závan novosti do svého vztahu. Přirozeně budou více vyhledávané mužskou částí populace a lidmi žijící ve městech.

Monogamní vztahy

Nevýhody

  • člověk může pociťovat pocit svázanosti
  • může způsobit sexuální frustraci
  • tlak na závazek a úzkost z očekávání, která musím plnit
  • zaběhlá tradiční struktura nemusí vyhovovat každému
  • partneři se začnou brát jako samozřejmost
  • můžeš zlenivět a spokojeně si hovět ve vztahu, nikam se nerozvíjíš
  • spadnutí do rutiny
  • nuda ve vztahu

Výhody

  • intimita se vyvíjí velmi rychle a intenzivně
  • snadné vytvoření hlubokého emoční blízkosti
  • poskytuje větší jistotu, stabilitu a emoční bezpečí
  • nevyžaduje mnoho komunikace, protože rámec vztahu je dobře známý
  • je jasné, že se členové vztahu zavazují
  • jsou praktičtější, úspornější na čas, energii a peníze

Monogamní vztahy jsou vhodné pro páry, které se chystají založit rodinu. Hodí se pro lidi, kteří jsou tradičně smýšlející nebo ty, kteří mají problémy se žárlivostí a sebedůvěrou. Ti totiž potřebují hodně jistoty, stability a jasná pravidla. Protože lze snadněji vytvořit hluboké citové pouto, bude vyhovovat ženám a všem, kteří hledají v životě stabilitu a naplnění. Více časté budou na vesnicích.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek