Ženy jsou šílené a muži jsou hlupáci

„Men are dumb and women are insane.“ Často tohle rčení slýchávám, ale zatím mi nikdo neposkytl dostačující vysvětlení, v čem spočívá jádro tohoto fenoménu. Tady je moje teorie, kterou zakládám na předpokladu, že doménou mužů je manifestace jejich síly a schopností a doménou ženy je udržování vztahů.

Proč jsou muži hloupí?

Jejich hloupost pramení z emoční tuposti. Veškerou mentální kapacitu a rozhodovací procesy přisuzují logice a racionalitě. Emoce jsou pro ně zakázaná oblast, a proto je potlačují. Soustředí se na souboj a na výkon tak urputně, že v sobě musí potlačit svoji přirozenou vnímavou lidskou povahu. Je to přesně ta část, kterou využívají hlavně ženy a díky tomu jsou schopné vidět a vnímat věci, ke kterým muži nemají přístup, když tuto schopnost potlačí.

Emoční tupost

K tomu, aby byl silný mačo a mohl tvrdě bojovat však potřebuje emoce a vnímavost potlačit, jinak by nebyl dost tvrdý a v souboji neuspěl. Tváří se jako kámen, je znecitlivělý a odtržený od své emoční a intuitivní stránky. Myslí si, jak je hrozně silný a jak všechno vyřešil, ale plete se. Přišel totiž o velice cenný zdroj informací. Je slepý a otupělý. Nevidí podprahovou komunikaci, nechápe pohnutky, řeč těla, mimiku ani kontext společenských situací. Spousta věcí v rámci interpersonálních interakcí mu prostě nedochází. Stává se snadno manipulovatelným. Zároveň může mít problém navazovat a udržovat dobré vztahy. Neumí si říct o pomoc a snaží se všechno zvládnout sám. Svět se stává chladným a ryze konkurenčním místem.

Jsi vítěz nebo poražený

Toto nastavení je však naprosto pochopitelné. Muži jsou fyzicky silnější pohlaví, a proto zastávají fyzicky nebezpečné a náročné úkoly. Nebojácnost a odolnost jsou zásadní pro přežití. Muž se proto snaží vládnout tvrdou rukou, protože si neuvědomuje, že existuje jiná, snadnější cesta. Musí vyvinou tolik úsilí k upevnění vlastní hodnoty, že zaprodává vlastní duši. Pořád se jen za něčím žene a o něco usiluje a důležité hodnoty v životě mu unikají. Když člověk nevnímá své pocity a intuici, ztrácí kontakt s tím, co je pro něj v životě opravdu důležité. Navíc občas nevědomě ztratí nebo zničí něco, co je pro něj důležité a uvědomí si to až zpětně.

Kde leží jádro šílenosti žen?

Kde leží zdroj šílenosti žen? V urputné snaze udržet vztahy a v jejich sebedestruktivních sklonech. Snaží se za každou cenu udržet vztahy, i když jsou pro ně nevýhodné či dokonce destruktivní. Přitom je jedno, jestli se jedná o romanticko-sexuální, rodinné či přátelské vztahy. V dávných dobách bylo udržení vztahů otázkou života a smrti. Pro ženu dobrý vztah s mužem znamenal zdroj obživy pro sebe a své potomky a ochranu před fyzickým nebezpečím.

Sebedestrukce

Když se žena soustředí na udržování vztahů, staví potřeby druhých nad ty své. Je přirozený people pleaser a toto mentální nastavení služebníka způsobí pokles její sebe hodnoty a v důsledku závislost na vztazích. Nízká sebe hodnota jim umožňuje obětovat se pro druhé a podněcuje sebedestruktivní chování. V zápalu emocí jsou schopny udělat věci, které je v konečném důsledku mohou zničit, ať už společensky nebo fyzicky. Když hrozí, že se vztah rozpadne, udělají všechno proto, aby tomu zabránili. Udělají opravdu cokoliv a je jedno, jak nelogické se to může zdát. Když to vypadá, že se vztah nedá zachránit, představuje to pro ně tak velkou bolest, že jejich vlastní zničení je pro ně procházka růžovým sadem. Toho vztahu si váží více než sebe sama, protože jim dává pocit hodnoty a vlastní identity. Když bude jejich vztah, jejich vesmír zničen, tak je všechno ostatní vlastně jedno. Je jako kamikadze a sebedestrukce je ve své podstatě naprosto nelogická a šílená.

Ztráta sebeúcty

Když se ocitne ve vztahu, který není harmonický, ale spíš vykořisťující, v určitém okamžiku se z ní stane šílená hysterka. Volí si mezi větším a menším zlem. Buď setrvává v nevýhodné situaci a dělá ústupky, nebo riskuje narušení vztahu. V přítomném okamžiku narušení vztahu způsobuje větší bolest, takže si zvolí ústupek a poslušně plní přání ostatních. Tím, že se soustředí na druhé a zanedbává své přání a potřeby se dostane do situace, kdy není schopná své potřeby ani zformulovat, natož komunikovat. Zároveň očekává za tuto jednosměrnou transakci nějakou protislužbu, která z druhé strany většinou nepřichází, což způsobí frustraci či smutek. Muži pak musí trpět drama. Je to ale malá cena za udržení vztahu a jejich komfortu. V dlouhodobém horizontu je však dělání ústupků naprosto likvidační. Žena se zanedbává, až se nakonec vyčerpá nebo ztratí veškerou sebeúctu. Nemůže si už sama sebe vážit, protože má pro sebe příliš nízký standard a nechá si všechno líbit. Pak většinou následuje dramatický výbuch a ukončení vztahu nebo zůstane na věky ve vztahu ale zahořklá, cynická a kyselá.

Tyto dva jevy způsobují, že si ženy a muži nerozumí. Žena nedokáže jasně formulovat své potřeby a přání a muž nechápe podprahové signály a emoční výlevy ženy. Muž je slepý a žena je němá. Šach mat.

Související Příspěvky

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek